{ item.getTitle }}
Citywork là giải pháp phần mềm ứng dụng công nghệ bản đồ số (công nghệ GIS)
{ item.getTitle }}
Bắt đầu từ cuối tháng 6/2017, Công viên Phần mềm Quang Trung (QTSC)
{ item.getTitle }}
Nắm bắt được những khó khăn trong việc quản lý cửa hàng thời trang
{ item.getTitle }}
Hiện nay trung tâm Viễn thông tin học QTSC đang cung cấp dịch vụ Antivirus cho doanh nghiệp
{ item.getTitle }}
Dịch vụ cảnh báo sớm là dịch vụ của QTSC về bảo đảm An ninh thông tin
{ item.getTitle }}
Oxygen là công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo Online với gần 8 năm kinh nghiệm
{ item.getTitle }}
Glandore Systems là một công ty phát triển phần mềm và tuyển dụng quốc tế
{ item.getTitle }}
Được thành lập năm 2003, Công ty LARION Computing chuyên cung cấp dịch vụ
{ item.getTitle }}
Công ty Cổ phần Phần mềm Hợp Nhất chuyên phát triển và cung cấp Phần mềm kế toán
{ item.getTitle }}
Citywork là giải pháp phần mềm ứng dụng công nghệ bản đồ số (công nghệ GIS)