25/10/2017
Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy chế hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
Ngày 17/10/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TTTT) đã ban hành quyết định số 1766/QĐ-BTTTT về quy chế tổ chức và hoạt động của chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC).
Xem thêm
19/10/2017
Hội Nghị Xuất khẩu Dịch vụ Công nghệ thông tin 2017: Việt Nam – Điểm đến hàng đầu về dịch vụ CNTT
Đây là hội nghị lớn nhất tổ chức tại Việt Nam mỗi 2 năm về xuất khẩu dịch vụ CNTT với mục tiêu giới thiệu năng lực phát triển phần mềm, khả năng cung cấp dịch vụ CNTT và mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư của Việt Nam với các nước trên thế giới.
Xem thêm
02/05/2018
Kiến tạo nơi đáng sống, đáng làm việc, phát triển vững bền
Đề án “Xây dựng TP.Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025” đã được phê duyệt với mục tiêu nhằm phục vụ 4 chủ thể của đô thị là chính quyền, người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội. Trong đó, công nghệ trở thành một công cụ đắc lực tạo ra các tiện ích cho xã hội.
Xem thêm
02/05/2018
TP.HCM: Ứng dụng công nghệ siêu thông minh
Ứng dụng quản lý nông nghiệp thông minh mà TP.HCM đang áp dụng là SmartAgri, hệ thống được phát triển bởi các chuyên gia Khu nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM (NNCNC), Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) và Global CyberSoft (thuộc tập đoàn Hitachi Consulting).
Xem thêm