(84-28) 3715 8999
 qtsc@qtsc.com.vn

  • SỰ KIỆN SẮP DIỄN RA
  • Thời gian


Tuyển dụng   ____

Công ty Swiss Post Solutions tuyển dụng 100 nhân viên Xử lý dữ liệu

Cube System Vietnam tuyển Lập trình viên VB.NET, VBA

Công ty HPB thông báo tuyển dụng

TMA tuyển dụng 40 ví trị hấp dẫn cho phòng IT System

DIGI-TEXX tuyển dụng 200 KTV Xử lý dữ liệu (Full-time)

Công ty Gamelab tuyển dụng nhân sự


Góc báo chí   ____

Video clip: Công viên phần mềm – Những bước tiến công nghệ [HTV9 - Kết nối không giới hạn]

News: Xây dựng mô hình mẫu về đô thị thông minh tại Công viên phần mềm Quang Trung

News: Tiết kiệm 32% lượng điện mỗi tháng nhờ phần mềm chiếu sáng thông minh

Video clip: QTSC Tech Tour - Giới thiệu mô hình tiên phong về đô thị thông minh [VTV1]

Video clip: QTSC Tech Tour – TP. Hồ Chí Minh triển khai mô hình xây dựng “Đô thị thông minh” [Nhân Dân]

Video clip: QTSC introduction [English]

Video clip: QTSC introduction [Japanese]


Văn bản pháp luật mới   ____

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng

Thông tư 03/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 273/2016/TT-BTC quy định mức thu, miễn, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quyền hoạt động viễn thông và lệ phí cấp GPKD dịch vụ viễn thông và giấy phép nghiệp vụ viễn thông

Công văn số 58/BTTTT-KHCN hướng dẫn các nguyên tắc định hướng về công nghệ thông tin và truyền thông trong xây dựng đô thị thông minh ở Việt Nam

 
 
 
 
If you prefer not to receive emails from QTSC, you may unsubscribe here.
Contact: Tel: (84-28) 3715 8999 - Fax: (84-28) 3715 5985 - Email: qtsc@qtsc.com.vn