Hoạt động Chuỗi
11/05/2018
Kế hoạch phát triển chuỗi QTSC đến năm 2020
Thực hiện chiến lược đẩy mạnh ngành công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) của Việt Nam, chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung (Chuỗi) được định hướng là mô hình hợp tác giữa các đơn vị, giữa các địa phương nhằm kết hợp và tạo nên một sức mạnh tổng thể để tăng khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư ngành CNTT.
Xem thêm
09/05/2018
ITP - Một sự bổ sung cần thiết cho Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung
ITP là đơn vị trực thuộc ĐHQG TP.HCM, một thương hiệu lớn về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ nên có lợi thế trong thu hút đầu tư, hợp tác quốc tế.
Xem thêm
16/02/2018
Mở Chuỗi Công viên phần mềm
Sau hơn 4 năm đeo đuổi đề xuất và chủ động tìm mối liên kết, chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung đã dần rõ hình hài với những thành viên đầu tiên.
Xem thêm