Văn bản pháp luật

Văn bản pháp luật ngành CNTT

Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD

 • Kí hiệu văn bản
 • Ngày ban hành
 • Nội dung
 • Tải về
  • 139/2007/NĐ-CP
  • 05/09/2007
  • Nghị định của Chính phủ số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều luật doan nghiệp
  • 59/2007/TT-BTC
  • 14/06/2007
  • Thông tư số 59/2007/TT-BTC ban hành ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu
  • 80/2007/NĐ-CP
  • 19/05/2007
  • Nghị định 80/2007/NĐ-CP ban hành ngày 19/05/2007 của chính phủ về chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ
  • 71/2007/NĐ-CP
  • 03/05/2007
  • Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin
  • 56/2007/QĐ-TTg
  • 03/05/2007
  • Quyết định phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp nội dung số Việt Nam đến năm 2010
  • 51/2007/QĐ-TTg
  • 12/04/2007
  • Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp phần mềm Việt Nam đến năm 2010
  • 352/QĐ-UBND
  • 25/01/2007
  • Quyết định về thành lập Ban chỉ đạo Chương trình ứng dụng và Phát triển Công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh
  • 100/2006/NĐ-CP
  • 21/09/2006
  • Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan