Chỉ số nước thải

Nhu cầu Oxy hóa học (COD): 20.64 mg/l
Nhu cầu Oxy sinh học BOD5 (20oC): 15.73 mg/l
Dầu mỡ động vật, thực vật: 0.26 mg/l
Photsphat (PO4) (tính theo P): 4.52 mg/l
Lưu lượng xả thải: 0.58 mg/l
Nitrat NO3 (tính theo N): 0.07 mg/l
Sunfua (tính theo H2S): 0.35 mg/l
pH: 6.53
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS): 0.63 mg/l
Nhiệt độ: 19.41 °C
Amoni (tính theo N): 0.38 mg/l
Độ dẫn: 271.40 μS
Nhu cầu Oxy hóa học (COD): 20.64 mg/l
Nhu cầu Oxy sinh học BOD5 (20oC): 15.73 mg/l
Dầu mỡ động vật, thực vật: 0.26 mg/l
Photsphat (PO4) (tính theo P): 4.52 mg/l
Lưu lượng xả thải: 0.58 mg/l
Nitrat NO3 (tính theo N): 0.07 mg/l
Sunfua (tính theo H2S): 0.35 mg/l
pH: 6.53
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS): 0.63 mg/l
Nhiệt độ: 19.41 °C
Amoni (tính theo N): 0.38 mg/l
Độ dẫn: 271.40 μS
Nhu cầu Oxy hóa học (COD): 20.64 mg/l
Nhu cầu Oxy sinh học BOD5 (20oC): 15.73 mg/l
Dầu mỡ động vật, thực vật: 0.26 mg/l
Photsphat (PO4) (tính theo P): 4.52 mg/l
Lưu lượng xả thải: 0.58 mg/l
Nitrat NO3 (tính theo N): 0.07 mg/l
Sunfua (tính theo H2S): 0.35 mg/l
pH: 6.53
Tổng chất rắn lơ lửng (TSS): 0.63 mg/l
Nhiệt độ: 19.41 °C
Amoni (tính theo N): 0.38 mg/l
Độ dẫn: 271.40 μS
Tin
QTSC  
12/01/2018

Sáng ngày 12/01/2017, đại diện trường Trinity College Dublin, Ireland đã đến thăm và làm việc tại Công viên phần mềm Quang Trung.

QTSC triển khai hệ thống quan trắc nước thải online tự động liên tục
02/01/2018
Năm 2017 QTSC đã triển khai hàng loạt các ứng dụng với mục đích nâng tầm quản lý - điều hành, cải thiện môi trường làm việc, mang...
Những điểm nổi bật của QTSC năm 2017
29/12/2017
Một năm đầy ắp sự kiện đã sắp qua, như thường lệ QTSC sẽ tổng kết lại một số thành quả đã đạt được trong năm 2017 từ đó tạo động lực...
Tin
thành viên  
11/01/2018

Đầu năm 2018, sau quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng và được sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Bình Định, TMA quyết định thành lập Lab 7...

Quản lý nguồn lực doanh nghiệp linh hoạt hơn
18/01/2018
Việc sử dụng hệ thống ERP sẽ giúp cho các doanh nghiệp kiểm soát, khai thác các nguồn lực (nhân lực, tài chính, quy trình mua bán…)...
Họp mặt Doanh nghiệp khởi nghiệp cuối năm 2017 tại QTSC Incubator
29/12/2017
Đây là dịp QTSC Incubator tri ân các nhóm công nghệ đã chọn Vườn ươm làm nơi đặt nền móng đầu tiên trên con đường khởi nghiệp của mình

Sản phẩm & giải pháp