CityWork: Giải pháp quản lý và giám sát bảo trì đường bộ trực tuyến

CityWork là giải pháp phần mềm ứng dụng công nghệ bản đồ số (GIS), công nghệ di động và công nghệ điện toán đám mây để hiện đại hóa công tác tuần đường, tuần kiểm và quản lý hoạt động bảo trì đường bộ.

CityWork cho phép thu thập thông tin vị trí, hình ảnh cũng như các thông tin kỹ thuật phục vụ quản lý tài sản đường bộ: Cột cây số, cầu, hầm, cống, biển báo, cột H,… tại thực địa bằng ứng dụng di động được cài đặt trên thiết bị di động (điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng). Dữ liệu sau khi thu thập được đồng bộ trực tiếp từ thiết bị di động về hệ thống để phục vụ lập bản đồ đường bộ.  

CityWork hỗ trợ tự động lấy thông tin lý trình trên tuyến từ vị trí GPS, hỗ trợ thu thập dữ liệu trong chế độ offline (không cần kết nối 3G, wifi)

Một vài tính năng nổi bật của CityWork:

- Thu thập dữ liệu phục vụ lập bản đồ đường bộ

- Giám sát trực quan trên bản đồ mọi vị trí sự cố, vị trí hư hỏng trên các tuyến đường. Quản lý thông tin công trình trên bản đồ đường bộ

- Thu thập thông tin tuần đường, tuần kiểm đường bộ tại thực địa bằng di động

- Tiếp nhận, quản lý tập trung yêu cầu của người dân phản ánh về hư hỏng đường bộ

- Giao việc và giám sát công việc, kiểm tra kết quả sửa chữa bảo trì đường bộ trực quan trên bản đồ

- Nhận việc, báo cáo thực hiện công việc bảo trì đường bộ tại thực địa bằng di động 

 

Thông tin chi tiết liên hệ: Công Ty Phần Mềm Citywork Việt Nam

Tầng 2, toà nhà SBI, công viên phần mềm Quang Trung, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Website: www.citywork.vn