Wastewater value

Chemical oxygen demand (COD): 96.08 mg/l
Biological oxygen demand (BOD5 – 20°C): 29.70 mg/l
Animal fat, vegetable oil: 0.24 mg/l
Phosphate: 4.84 mg/l
Wastewater flow: 0.56 m3/day
Nitrate: 6.08 mg/l
Sulfur: 0.02 mg/l
pH: 6.95
Total suspended solids: 0.63 mg/l
Temperature: 19.42 °C
Ammonium: 0.35 mg/l
Conductivity: 917.20 μS
Chemical oxygen demand (COD): 96.08 mg/l
Biological oxygen demand (BOD5 – 20°C): 29.70 mg/l
Animal fat, vegetable oil: 0.24 mg/l
Phosphate: 4.84 mg/l
Wastewater flow: 0.56 m3/day
Nitrate: 6.08 mg/l
Sulfur: 0.02 mg/l
pH: 6.95
Total suspended solids: 0.63 mg/l
Temperature: 19.42 °C
Ammonium: 0.35 mg/l
Conductivity: 917.20 μS
Chemical oxygen demand (COD): 96.08 mg/l
Biological oxygen demand (BOD5 – 20°C): 29.70 mg/l
Animal fat, vegetable oil: 0.24 mg/l
Phosphate: 4.84 mg/l
Wastewater flow: 0.56 m3/day
Nitrate: 6.08 mg/l
Sulfur: 0.02 mg/l
pH: 6.95
Total suspended solids: 0.63 mg/l
Temperature: 19.42 °C
Ammonium: 0.35 mg/l
Conductivity: 917.20 μS
ニュース 
QTSCの研究推進基金 (QTSC Foundation)の報告。
21/03/2018
2018年3月15日、17周年記念イベントでQTSCがQTSCの研究推進基金 (QTSC Foundation)を報告しました。これは、QTSC内外の企業が子供たちを奨励するために寄付しています。
Quang Trung Software City(QTSC)チェーンの開始
21/03/2018
QTSCチェーンのアイデアを追究した4年間後、QTSCチェーンの最初のメンバーで構成されました。 情報通信部が政府の令に基づいて、QTSCチェーンの組織体制および運営規則に関する決定を発行した。...
QTSCテクツアー
20/03/2018
2018年3月13日、QUANG TRUNG SOFTWARE CITY(QTSC)でマスコミに向けのテクツアーを行いました。