Văn bản pháp luật

Định dạng bắt buộc là YYYY-MM-DD

 • Kí hiệu văn bản
 • Ngày ban hành
 • Nội dung
 • Tải về
  • 154/2013/NĐ-CP
  • 08/11/2013
  • Nghị định quy định về khu công nghệ thông tin tập trung
  • 86/2013/TT-BTC
  • 27/06/2013
  • Thông tư quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện
  • 52/2013/NĐ-CP
  • 16/05/2013
  • Nghị định về Thương mại điện tử
  • 09/2013/TT-BTTTT
  • 08/04/2013
  • Thông tư ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử
  • 11/2012/TT-BTTTT
  • 17/07/2012
  • Thông tư quy định Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu
  • 60/2012/TT- BTC
  • 12/04/2012
  • Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam
  • 1755/QĐ-TTg
  • 22/09/2010
  • Quyết định phê duyệt đề án "Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin và truyền thông"
  • 49/2010/QĐ-TTg
  • 19/07/2010
  • Quyết định về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển
  • 14/2010/TT-BTTTT
  • 29/06/2010
  • Quy đinh chi tiết một số điều của Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 08 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điên tử trên Internet đối với hoạt động quản lý trang thông tin điện tử và dịch vụ mạng xã hội trực tuyến
  • 28/2009/NĐ-CP
  • 20/03/2009
  • Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet