Công ty TNHH Việt Nam Phát minh B2

30/01/2018
Tên viết tắt: B2INVENT Vietnam
Địa chỉ: Tòa nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Người đại diện: Bà Lê Thị Nhật - Tổng Giám Đốc
Điện thoại: (84-28) 3715 4531
Fax: (84-28) 373 1732
Email: info@b2invent.com
Website: www.b2invent.vn
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Loại hình doanh nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn