Công ty TNHH Ample Sun Technologies

30/01/2018
Tên viết tắt: Ample Sun Technologies
Địa chỉ: Nhà PTT, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP.HCM
Người đại diện: Ông GIGLIO ANTONIO - Tổng Giám Đốc
Điện thoại: (84-28) 3715 8041
Fax: 
Email: info@amplesuntech.com
Website:
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Loại hình doanh nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn