Sự kiện
  Góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm CNTT đã qua sử dụng (25/4/2015)
  Mời tham dự Hội thao HCA 2015 (22/4/2015)
  Mời tham dự Hội chợ Quốc tế về CNTT lần 5 (31/3/2015)
       Chi tiết

                                      

Thông tin

Video Clip
 Video Clip 

The player will show in this paragraph

Sơ đồ đường đi QTSC

  • Image 1 Cho thuê văn phòng
  • Image 2 Dịch vụ viễn thông
  • Image 3 Hỗ trợ doanh nghiệp
  • Image 4 VP ảo - Chia sẻ
  • Image 5 Cho thuê phòng họp
null null // ]]>