{ item.getTitle }}
GKV đã cho ra mắt sản phẩm Nhóm Phần mềm GIFA: là một nhóm phần mềm phù hợp
{ item.getTitle }}
Công ty Công nghệ & Quản trị Robusta là đối tác đào tạo ủy quyền tại Việt Nam
{ item.getTitle }}
SMARTBOOKS là công ty tập trung chuyên sâu phát triển các sản phẩm phần mềm
{ item.getTitle }}
Go-ixe của công ty Smart Ball là ứng dụng gọi xe riêng cho người Việt
{ item.getTitle }}
Fast là công ty chuyên sâu về phát triển và cung cấp các phần mềm, giải pháp quản trị tác nghiệp
{ item.getTitle }}
QTSC đang hướng tới xây dựng mô hình đô thị thông minh, một mô hình quy hoạch đô thị