Doanh nghiệp đạt Top enterprises năm 2010

16/03/2011

1. Công ty TNHH MTV Phần mềm Tiếp thị Thể thao (SMS)

2. Công ty TNHH GHP Far East

3. Công ty TNHH DIGI-TEXX

4. DNTN Dịch vụ Tường Minh (TMA)

5. Công ty CP Global Cybersoft Việt Nam (GCS)

6. Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn (SaigonTech)