Doanh nghiệp đạt Top Enterprises năm 2016

29/12/2017
 

Nhóm 1 (Doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh)

- Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Tường Minh

- Công Ty Cổ Phần Global CyberSoft (Việt Nam)

Nhóm 2 (Doanh nghiệp cung cấp giải pháp phần mềm, dịch vụ CNTT tiêu biểu)

- Công Ty Cổ Phần MISA

Nhóm 3 (Doanh nghiệp triển vọng)

- Công Ty TNHH DIGI-TEXX

- Công Ty TNHH GIFU KOGYO VIỆT NAM

Đơn vị đào tạo

- Trường Cao Đẳng Nghề Sài Gòn (SAIGONTECH)