Công ty TNHH Augen Việt Nam

18/01/2018
Tên viết tắt: Augen Vietnam
Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà JVPE, Công viên phần mềm Quang Trung
Người đại diện: Bà Hồ Diệu Tâm - Phó Giám Đốc
Điện thoại: (84-28) 3715 5012
Fax: (84-28) 3715 5013
Website: www.augensoftwaregroup.com
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Loại hình doanh nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn
Lĩnh vực hoạt động: - Gia công, sản xuất phần mềm