Công ty TNHH Việt Nam Phát minh B2

04/01/2018
Tên viết tắt: B2INVENT
Địa chỉ: Nhà SBI, Công viên phần mềm Quang Trung, Quận 12, Tp.HCM
Người đại diện: Bà Lê Thị Nhật - Tổng Giám Đốc
Điện thoại: (84-28) 3715 4531
Fax: (84-28) 373 1732
Email: info@b2invent.com
Website: www.b2invent.vn
Loại khách hàng: Doanh nghiệp phần mềm
Loại hình doanh nghiệp: Trách nhiệm hữu hạn